​Leopolis Molodiy is a community that seeks truth, serves L'viv, and enjoys time together.

Леополіс молодий – це спільнота, яка шукає правду, допомагає Львову і насолоджується часом один з одним.

FAQ for parents of students

ЧаПи (часті питання)
для батьків студентів

Q. Is Leopolis Molodiy affiliated with any church?

Запитання: чи Леополіс Молодий пов'язаний з якоюсь церквою?

A. Students of all confessions are welcome at Leopolis Molodiy, and will not be pushed into any particular church. However, Leopolis Molodiy is first and foremost associated with the historical church of Jesus Christ reflected in the beliefs of the Apostles’ Creed and Nicene Creed. Locally Leopolis Molodiy is affiliated with the Church of the Holy Trinity, a member of the historical Reformed Presbyterian church, which was in Lviv before the Soviet Union and has been restored in recent decades. If you would like to learn more about the Reformed Presbyterian Church, please click here or here.

Відповідь: двері Леополісу Молодого відчинені для студентів будь-яких деномінацій, ніхто не заганяє нікого у якусь церкву. Проте, Леополіс Молодий передусім пов'язаний з історичною християнською церквою, віросповідання якої відображено в Апостольському символі віри та Нікейському символі віри (молитва "Вірую..."). У Львові Леополіс Молодий пов'язаний з церквою Святої Трійці, що є частиною історичної реформатської пресвітеріанської церкви, яка існувала у Львові ще до Радянського Союзу, однак була знищена та відновлена протягом останніх десятиліть. Більше дізнатися про реформатську пресвітеріанську церкву можна за посиланнями (lvivtserkva.com) та (box.com)

Q. What commitment is required of students who attend Leopolis Molodiy?

Запитання: які обов'язки чи відповідальність є у студентів, які відвідують Леополіс Молодий?

A. Students are students first. We hope that they develop in all areas, but we do not want involvement with Leopolis to hinder their calling as students. Student volunteers commit to being present at Leopolis events, in order to build the Leopolis community, and each has an area of responsibility within Leopolis. However, even volunteers are encouraged to consider their first calling to be a student.

Відповідь: ми прагнемо, щоб студенти перш за все були студентами. Ми сподіваємося, що вони зможуть розвиватися у різних сферах, але не хочемо, щоб участь у подіях Леополісу перешкоджала їхньому навчанню. Студенти-волонтери беруть на себе відповідальність бути присутніми на подіях Леополісу, щоб будувати його спільноту, в якій кожен волонтер має свою сферу відповідальності. Водночас, ми заохочуємо навіть волонтерів перш за все приділяти увагу своєму покликанню бути студентами.

Q. What benefits will students receive from being in Leopolis Molodiy?

Запитання: які переваги отримають студенти від участі в подіях Леополісу Молодого?

A. Development of the whole person - social, spiritual, intellectual. We hope that students find a community in which they have real, lasting friendships within Leopolis. We also hope that that students are able to develop their own worldview, especially through understanding God and His role in their lives.

Відповідь: розвиток цілісної особистості у всіх сферах: соціальній, духовній та інтелектуальній. Ми сподіваємося, що студенти знайдуть своє оточення, в якому у них зав'яжеться справжня дружба в Леополісі. Ми також сподіваємося, що студенти матимуть нагоду розвивати свій світогляд, особливо через роздуми про Бога та Його план для їхнього життя.

Our student volunteers have particular opportunities to develop leadership qualities - working in teams, strategic thinking, event planning, leading others.

Наші студенти-волонтери мають особливі можливості розвивати свої лідерські якості, такі як: праця в команді, стратегічне мислення, організація подій, як бути лідером для інших.

Students who are involved with Leopolis also have many chances to practice English with native speakers, as some of the Leopolis volunteers are American.

Студенти, які приходять на події Леополісу, також мають не одну нагоду покращувати свою англійську мову з носіями мови, оскільки деякі з волонтерів Леополісу є американцями.

Q. How much does membership with Leopolis cost?

Запитання: скільки коштує членство в Леополісі?

A. There is no membership fee or official membership within Leopolis.

Відповідь: в Леополісі немає членських внесків чи офіційного членства, як такого.

Q. Will Leoplis Molodiy help me get a visa to the USA?

Запитання: чи може Леополіс Молодий допомогти мені отримати візу до США?

A. Leopolis does not help students get a visa, nor do we have any particular connections with the USA embassy. However, students are welcome to practice their English at Leopolis.

Відповідь: Леополіс не допомагає студентам отримати візу, а також немає жодного стосунку до посольства США. Але, студенти можуть покращувати свою англійську мову на подіях Леополісу.